Share

Koncepcja

Koncepcja

Pakiet I: koncepcja 3D + rzuty + przykładowa aranżacja 3D

  1. Koncepcja zgodna z decyzją o warunkach zabudowy lub z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wspólnych ustaleń z inwestorem.
  2. Rysunki i szkice rozwiązań  koncepcyjnych z podaniem podstawowych wymiarów pomieszczeń a wraz z podaniem ich powierzchni
    • rozwiązania funkcjonalno przestrzenne – rzuty 2D i 3D
    • forma architektoniczna budynku
  3. Przykładowa aranżacja pomieszczeń 2D oraz 3D
  4. Przekroje z podaniem podstawowych wysokości kondygnacji i charakterystycznych elementów budynku.
  5. Wizualizacja 3D budynku po wspólnych ustaleniach z inwestorem na podstawie wcześniejszych koncepcji.
  6. Koncepcja opracowywana jest do momentu wspólnego porozumienia architekta i inwestora.

Share post:

725 654 241

Zadzwoń do nas.