Share

Projekt Budowlany

Projekt Budowlany

Pakiet II: PROJEKT BUDOWLANY – przemyślane rozwiązania, oszczędne koszty budowy

  1. Projekt budowlany – część architektoniczna

 •  opracowanie części architektonicznej projektu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia budowlanego
 • rozwiązania materiałowe
 • rzuty kondygnacji
 • przekroje
 • elewacje
 • opis techniczny2. Projekt budowlany – część konstrukcyjna
  opracowanie części konstrukcyjnej projektu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia budowlanego
  3. Projekt budowlany – instalacje sanitarne
 • opracowanie części projektu dotyczącej zapotrzebowania na przyłącza w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia budowlanego
 • Instalacje kanalizacyjne
 • instalacje ciepłej i zimnej wody
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania4. Instalacje elektryczne
  opracowanie części projektu dotyczącej instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia budowlanego

Share post:

725 654 241

Zadzwoń do nas.