Share

Wnętrza

Wnętrza

Pakiet IV: PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

ETAP I – INWENTARYZACJA

1. Ustalenia z inwestorem
• inwentaryzacja stanu istniejącego
• ustalenie wspólnych założeń projektowanych wnętrz pomiędzy inwestorem a architektem
• ustalenie założeń kolorystycznych, stylu, oraz budżetu inwestycji.

2. Koncepcja
• koncepcja wnętrza przedstawiona na rzutach 2D i 3D z rozmieszczeniem elementów wyposażenia wnętrza
• przedstawienie rozwiązań estetycznych, materiałowych. kolorystycznych i oświetleniowych.

3. Dalsze prace nad koncepcją po wcześniejszej weryfikacji przedstawionych rozwiązań
• wizualizacje wnętrz pomieszczeń przedstawione w formie 3D z uwzględnieniem rozwiązań estetycznych, materiałowych, kolorystycznych oraz oświetleniowych.
• Koncepcja opracowywana jest do momentu wspólnego porozumienia architekta i inwestora.

ETAP II – PROJEKT WYKONAWCZY

Komplet rysunków technicznych zawierających niezbędne rozwiązania do realizacji inwestycji

• aranżacja wnętrz – rzuty w skali 1:50 z podaniem niezbędnych wymiarów
• aranżacja oświetlenia oraz rozmieszczenie gniazd wtykowych, włączników światła – aranżacja przedstawiona na rzutach w skali 1:50 i 1:20
• rozkład elementów stałych takich jak okładzin ściennych, sufitowych i płytek podłogowych
– rozkład przedstawiony narzutach poziomych i pionowych w skali 1:50 i 1:20
• rozmieszczenie podłączeń oraz pionów kanalizacji i centralnego ogrzewania
• widoki i przekroje ścian przedstawiających rozmieszczenie elementów wyposażenia, kolorystykę, okładziny np. tapety, płytki ceramiczne, tynki strukturalne itp.
• szczegółowy projekt aranżacji i kuchni
• spis elementów wyposażenia wnętrz wraz z podaniem ich specyfikacji, miejsca zakupu oraz ceny
• zestawienie powierzchni materiałów wykończeniowych

ETAP III – NADZÓR AUTORSKI WRAZ Z WIZYTĄ W SKLEPACH.

• Nadzór przeprowadzany na życzenie inwestora lub wykonawcy mający na celu omówienie poszczególnych etapów pracy i problematyki inwestycji.
• Dopilnowanie zgodności realizacji inwestycji z projektem i wysokiej jakości wykonania prac wykończeniowych.
• Wspólne wizyty w sklepach i dobór konkretnych materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia wnętrz.

Share post:

725 654 241

Zadzwoń do nas.